DREVENÉ BEDNE

Výrtoba drevených bední na mieru podľa technických výkresov

MATERIÁL: SMREK, PREGLEJKA, OSB

SPOJOVACÍ MATERIÁL: KLINCE, ŠRÓBY, L- KOVANIA, SPONY ....