IPPC 

V nasledujúcom texte sa môžete dočítať aký je spravny postup a ako by mala byť ošetrená paleta podľa normy ISPM 15